სიახლეები

შოკისმომგვრელი შემთხვევა – ქალი 10 წლის ქალიშვილს უცნობ მამაკაცებზე “აქირავებდა”

loading...
loading...


რუსი სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბი იძი­ე­ბენ პე­ტერ­ბურ­გე­ლი ქა­ლის საქ­მეს, რო­მელ­საც 10 წლის ქა­ლიშ­ვი­ლის “გა­ქი­რა­ვე­ბა­ში” ედე­ბა ბრა­ლი. და­ნა­შა­უ­ლებ­რივ საქ­მე­ში ქალს ყო­ფი­ლი ქმა­რი ამ­ხელს, რომ­ლის თქმი­თაც – მან ბრალ­დე­ბუ­ლის “კლი­ენ­ტებ­თან” მი­მო­წე­რის ამ­სახ­ვე­ლი “სქ­რინ­შო­ტე­ბი” პო­ლი­ცი­ას გა­დას­ცა. მი­მო­წე­რა­ში ქალი სკო­ლის მოს­წავ­ლე შვი­ლის უცხო მა­მა­კაც­თან რამ­დე­ნი­მე დღით დარ­ჩე­ნის დე­ტა­ლებს აზუს­ტებ­და. ამის შე­სა­ხებ ინ­ტერ­ნეტ­გა­მო­ცე­მა Газета.Ru წერს.
ად­გი­ლობ­რი­ვი პო­ლი­ცი­ის ცნო­ბით, ბავ­შვის მა­მის სა­უბ­რის მი­ხედ­ვით, მისი ყო­ფი­ლი ცოლი, მა­მა­კა­ცე­ბის­გან ნარ­კო­ტი­კე­ბის­თვის სა­ჭი­რო თან­ხის­თვის, 5-დან 10 ათა­სამ­დე რუბლს იღებ­და. “კლი­ენ­ტე­ბი” ძი­რი­თა­დად მისი საყ­ვარ­ლე­ბი იყ­ვნენ.
ტე­ლე­კომ­პა­ნია РЕН ТВ-ს ცნო­ბით, არ­სე­ბობს მი­მო­წე­რაც: “ჩვენ უკვე მო­ვი­ლა­პა­რა­კეთ – მე გაძ­ლევ შენ ფულს, შენ მაძ­ლევ ტა­ნი­ას (გა­მო­ცე­მა წერს, რომ ბავ­შვის სა­ხე­ლი შეც­ვლი­ლია) თუმ­ცა, რა­ტომ­ღაც ბავ­შვი არ ჩანს და რა­ტომ?” – კი­თხუ­ლობს უც­ნო­ბი მა­მა­კა­ცი სა­ტე­ლე­ფო­ნი მი­მო­წე­რა­ში. ქალი პა­სუ­ხობს რომ ეს “მე­სინ­ჯერ­ში” გან­სა­ხილ­ვე­ლი თემა არ არის და სთხოვს და­ა­კონ­კრე­ტოს, რის­თვის სჭირ­დე­ბა მისი შვი­ლი. რა­ზეც იღებს პა­სუხს: “პი­რა­დი საქ­მის­თვის, ხომ მო­ვი­ლა­პა­რა­კეთ ამის შე­სა­ხებ?!”. ამის შემ­დეგ, ქალი მას უთან­ხმდე­ბა და სთა­ვა­ზობს, რომ შე­უძ­ლია მი­ვი­დეს და გო­გო­ნა წა­იყ­ვა­ნოს…


“ვცდი­ლობ­დი, მე­პოვ­ნა რა ხდე­ბო­და ამ მი­მო­წე­რე­ბის მიღ­მა და მივ­ხვდი, რომ ეს პე­დო­ფი­ლი­აა” – ამ­ბობს გო­გო­ნას მამა, რომ­ლის თქმი­თაც, მისი ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლე ცხოვ­რობს მა­მა­კაც­თან, რო­მე­ლიც არას­რულ­წლო­ვან გო­გო­ნას უფრო მეტ ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცევს, ვიდ­რე დედა.
სწო­რედ ყო­ფილ­მა მე­უღ­ლემ მო­ი­პო­ვა გო­გო­ნას დე­დის მი­მო­წე­რე­ბე­ბი უცხო მა­მა­კა­ცებ­თან და გა­არ­კვია, რომ ქალი ბავ­შვს მათ­თან დას­ვე­ნე­ბის დღე­ებ­ში გზავ­ნი­და. იუ­რისტ მი­ლე­ნა იზ­მა­ი­ლო­ვას თქმით, მისი კლი­ენ­ტი, რო­მე­ლიც ბავ­შვის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ პირ­ვე­ლად ალა­პა­რაკ­და, ამ­ბობს, რომ ბავ­შვს ფსი­ქო­ლო­გი სჭირ­დე­ბა.
ბავ­შვის მა­მის თქმით, გო­გო­ნა თა­ვა­დაც შეს­წრე­ბია რო­გორ მო­იხ­მარ­და დე­და­მი­სი ნარ­კო­ტიკს. მა­მა­კაც­მა პე­ტერ­ბურ­გის პო­ლი­ცი­ას დახ­მა­რე­ბის­თვის ად­რეც მი­მარ­თა და გა­ნა­ცხა­და, რომ მის შვილს ყო­ფი­ლი ცოლი “მა­მა­კა­ცებ­ზე აქი­რა­ვებ­და”. საქ­მე­ში ორი მა­მა­კა­ცი და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა, რის შემ­დე­გაც ის და­ნით დაჭ­რეს… თუმ­ცა, ბავ­შვზე ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტზე გა­მო­ძი­ე­ბა მხო­ლოდ ახლა და­ი­წყო.
რუ­სუ­ლი მე­დი­ის ცნო­ბით, ბოლო წლებ­ში, რუ­სეთ­ში, არას­რულ­წლოვ­ნე­ბით ე.წ ვაჭ­რო­ბა სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რი ფორ­მით ხდე­ბა. გახ­შირ­და ფაქ­ტე­ბი, რო­დე­საც დე­დე­ბი ჩვი­ლე­ბის გა­ყიდ­ვას პირ­და­პირ სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლით ცდი­ლო­ბენ.
მა­გა­ლი­თად, გა­სულ წელს, ჩე­ლი­ა­ბინ­სკში 35 წლის ქალი და­ა­კა­ვეს, რო­მე­ლიც თა­ვი­სი 13 წლის გო­გო­ნას გა­ყიდ­ვას ცდი­ლობ­და. ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბის ცნო­ბით, “ორი ქალი ერთ-ერთ რეს­ტო­რან­ში მა­შინ და­ა­კა­ვეს, რო­დე­საც ისი­ნი გა­ყი­დუ­ლი გო­გო­ნას “სა­ფა­სურს”, და­ახ­ლო­ე­ბით, 1,5 მი­ლი­ონ რუბლს იღებ­დნენ…”
www.ambebi.ge


ტე­ლე­კომ­პა­ნია РЕН ТВ-ს ცნო­ბით, არ­სე­ბობს მი­მო­წე­რაც: “ჩვენ უკვე მო­ვი­ლა­პა­რა­კეთ – მე გაძ­ლევ შენ ფულს, შენ მაძ­ლევ ტა­ნი­ას (გა­მო­ცე­მა წერს, რომ ბავ­შვის სა­ხე­ლი შეც­ვლი­ლია) თუმ­ცა, რა­ტომ­ღაც ბავ­შვი არ ჩანს და რა­ტომ?” – კი­თხუ­ლობს უც­ნო­ბი მა­მა­კა­ცი სა­ტე­ლე­ფო­ნი მი­მო­წე­რა­ში. ქალი პა­სუ­ხობს რომ ეს “მე­სინ­ჯერ­ში” გან­სა­ხილ­ვე­ლი თემა არ არის და სთხოვს და­ა­კონ­კრე­ტოს, რის­თვის სჭირ­დე­ბა მისი შვი­ლი. რა­ზეც იღებს პა­სუხს: “პი­რა­დი საქ­მის­თვის, ხომ მო­ვი­ლა­პა­რა­კეთ ამის შე­სა­ხებ?!”. ამის შემ­დეგ, ქალი მას უთან­ხმდე­ბა და სთა­ვა­ზობს, რომ შე­უძ­ლია მი­ვი­დეს და გო­გო­ნა წა­იყ­ვა­ნოს…
“ვცდი­ლობ­დი, მე­პოვ­ნა რა ხდე­ბო­და ამ მი­მო­წე­რე­ბის მიღ­მა და მივ­ხვდი, რომ ეს პე­დო­ფი­ლი­აა” – ამ­ბობს გო­გო­ნას მამა, რომ­ლის თქმი­თაც, მისი ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლე ცხოვ­რობს მა­მა­კაც­თან, რო­მე­ლიც არას­რულ­წლო­ვან გო­გო­ნას უფრო მეტ ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცევს, ვიდ­რე დედა.
სწო­რედ ყო­ფილ­მა მე­უღ­ლემ მო­ი­პო­ვა გო­გო­ნას დე­დის მი­მო­წე­რე­ბე­ბი უცხო მა­მა­კა­ცებ­თან და გა­არ­კვია, რომ ქალი ბავ­შვს მათ­თან დას­ვე­ნე­ბის დღე­ებ­ში გზავ­ნი­და. იუ­რისტ მი­ლე­ნა იზ­მა­ი­ლო­ვას თქმით, მისი კლი­ენ­ტი, რო­მე­ლიც ბავ­შვის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ პირ­ვე­ლად ალა­პა­რაკ­და, ამ­ბობს, რომ ბავ­შვს ფსი­ქო­ლო­გი სჭირ­დე­ბა.
ბავ­შვის მა­მის თქმით, გო­გო­ნა თა­ვა­დაც შეს­წრე­ბია რო­გორ მო­იხ­მარ­და დე­და­მი­სი ნარ­კო­ტიკს. მა­მა­კაც­მა პე­ტერ­ბურ­გის პო­ლი­ცი­ას დახ­მა­რე­ბის­თვის ად­რეც მი­მარ­თა და გა­ნა­ცხა­და, რომ მის შვილს ყო­ფი­ლი ცოლი “მა­მა­კა­ცებ­ზე აქი­რა­ვებ­და”. საქ­მე­ში ორი მა­მა­კა­ცი და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა, რის შემ­დე­გაც ის და­ნით დაჭ­რეს… თუმ­ცა, ბავ­შვზე ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტზე გა­მო­ძი­ე­ბა მხო­ლოდ ახლა და­ი­წყო.
რუ­სუ­ლი მე­დი­ის ცნო­ბით, ბოლო წლებ­ში, რუ­სეთ­ში, არას­რულ­წლოვ­ნე­ბით ე.წ ვაჭ­რო­ბა სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რი ფორ­მით ხდე­ბა. გახ­შირ­და ფაქ­ტე­ბი, რო­დე­საც დე­დე­ბი ჩვი­ლე­ბის გა­ყიდ­ვას პირ­და­პირ სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლით ცდი­ლო­ბენ.
მა­გა­ლი­თად, გა­სულ წელს, ჩე­ლი­ა­ბინ­სკში 35 წლის ქალი და­ა­კა­ვეს, რო­მე­ლიც თა­ვი­სი 13 წლის გო­გო­ნას გა­ყიდ­ვას ცდი­ლობ­და. ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლე­ბის ცნო­ბით, “ორი ქალი ერთ-ერთ რეს­ტო­რან­ში მა­შინ და­ა­კა­ვეს, რო­დე­საც ისი­ნი გა­ყი­დუ­ლი გო­გო­ნას “სა­ფა­სურს”, და­ახ­ლო­ე­ბით, 1,5 მი­ლი­ონ რუბლს იღებ­დნენ…”
www.ambebi.ge

დატოვეთ კომენტარი
loading...
loading...

მსგავსი სიახლეები

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.

Back to top button
Close
Close