სხვა

დღეს, 29 თებერვალს ქალს შეუძლია მამაკაცს ხელი სთხოვოს, კაცს კი ამაზე უარის თქმის უფლება არ აქვს

loading...

4 წე­ლი­წად­ში ერთხელ, 29 თე­ბერ­ვალს გა­სა­თხო­ვარ ქა­ლებს უფ­ლე­ბა აქვთ, და­ქორ­წი­ნე­ბა მა­მა­კაცს თა­ვად შეს­თა­ვა­ზონ. ამას­თან, ძლი­ე­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელს უა­რის თქმის უფ­ლე­ბა “არ აქვს”.
ეს ტრა­დი­ცია სა­თა­ვეს ძვე­ლი ირ­ლან­დი­უ­რი ლე­გენ­დი­დან იღებს. მისი იდეა ასე­თია – “ქა­ლებს უნდა მი­ე­ცეთ 4 წე­ლი­წად­ში ერთხელ სა­შუ­ა­ლე­ბა, მა­მა­კაცს ხელი სთხო­ვონ, რათა და­ბა­ლანსდეს ამ ორი სქე­სის ტრა­დი­ცი­უ­ლი რო­ლე­ბი, ზუს­ტად ისე, რო­გორც “ნა­კი­ა­ნი” 29 თე­ბერ­ვა­ლი აბა­ლან­სებს კა­ლენ­დარს”. ამას­თან, ქა­ლებ­მა საყ­ვა­რე­ლი მა­მა­კა­ცის­თვის ბე­ჭე­დიც თა­ვად უნდა შე­ი­ძი­ნონ.
გარ­და ნა­კი­ა­ნი დღი­სა, 29 თე­ბერ­ვალს მარ­ტო­ხე­ლა­თა დღე­საც უწო­დე­ბენ.


29 თე­ბერ­ვალს მა­მა­კა­ცის­თვის ხე­ლის შე­თა­ვა­ზე­ბის ტრა­დი­ცი­ას ქა­ლე­ბი აქ­ტი­უ­რად იყე­ნე­ბენ. ბრის­ტოლ­სა და ლიდსში ამ დღით მარ­ტო­ხე­ლა ქა­ლე­ბის 90%, ხოლო ბელ­ფას­ტში 50% სარ­გებ­ლობს.
ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით რამ­დე­ნი­მე კვლე­ვაც ჩა­ტარ­და. აღ­მოჩ­ნდა, რომ გა­მო­კი­თხულ მა­მა­კაც­თა ნა­ხე­ვა­რი წი­ნა­აღ­მდე­გი სუ­ლაც არაა, რომ პარტნი­ორ­მა და­ქორ­წი­ნე­ბა თა­ვად შეს­თა­ვა­ზოს.

დატოვეთ კომენტარი
loading...

მსგავსი სიახლეები

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.

Back to top button
Close
Close