სიახლეები

”გამოსავალი უკვე ნაპოვნია?” – ნახეთ როგორ მოგვიწევს ავტობუსებში დასხდომა ისე, რომ ერთმანეთს საფრთხე არ შევუქმნათ… (ფოტო)

თბი­ლის­ში ჯერ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით მგზავ­რო­ბა დაშ­ვე­ბუ­ლი არ არის და დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რია მუ­შა­ობს, რომ დის­ტან­ცი­ის გა­სა­კონ­ტრო­ლებ­ლად რა­ი­მე ხერ­ხი მო­ი­ფიქ­როს.
შესაძლოა საქართველომ ნი­გე­რი­ის ქა­ლაქ ლა­გოს­ს მიბაძოს სადაც კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის თა­ვი­დან არი­დე­ბის მიზ­ნით, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით სარ­გებ­ლო­ბის ახა­ლი წესი მო­ი­ფიქ­რეს. ლა­გო­სის ავ­ტო­ბუ­სე­ბის სერ­ვი­სი აქ­ვეყ­ნებს ფო­ტოს, რო­მელ­ზეც ჩანს, რომ ტრან­სპორ­ტის სა­ვარ­ძლე­ბი მო­ნიშ­ნუ­ლია – აღ­ნიშ­ნუ­ლია, თუ სად შე­იძ­ლე­ბა დაჯ­დო­მა და სად – არა. ფოტო იხილეთ დაბლა
მგზავ­რთა სკა­მე­ბი ისეა მო­ნიშ­ნუ­ლი, რომ წე­სის დაც­ვის შემ­თხვე­ვა­ში, შე­საძ­ლე­ბე­ლია დის­ტან­ცი­რე­ბუ­ლად მგზავ­რო­ბა.
თბი­ლი­სის მე­რის, კახა კა­ლა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, ახა­ლი კო­რო­ნავ­რუ­სის პრე­ვენ­ცი­ის თვალ­საზ­რი­სით თბი­ლი­სის სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტში იქ­ნე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მგზავ­რებს მი­უ­თი­თე­ბენ, რო­გორ უნდა დას­ხდნენ.
რო­გორც კახა კა­ლა­ძემ “პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ გა­და­ცე­მა­ში “სა­ღა­მოს ნი­უს­რუ­მი“ გა­ნა­ცხა­და, აკ­ვირ­დე­ბი­ან არ­სე­ბულ ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბას და ტრან­სპორ­ტის მოძ­რა­ო­ბის გა­ნახ­ლე­ბის შე­სა­ხებ მე­რია გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მა­შინ მი­ი­ღებს, რო­დე­საც ამის თა­ო­ბა­ზე შე­სა­ბა­მი­სი პი­რე­ბის მხრი­დან რე­კო­მენ­და­ცია გა­ი­ცე­მა.
გამორიცხული არ არის ნიგერიას საქართველომაც მიბაძოს და ეს მეთოდი ჩვენს ქვეყანაშიც დაინერგოს.

დატოვეთ კომენტარი

მსგავსი სიახლეები

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.

Back to top button
Close
Close