საზოგადოება

“ბავშვები იყვნენ მოუვლელები, მოუწესრიგებლები…” – რატომ ჩამოართვეს 9 შვილიან ქალს დედობის უფლება და რას ამბობენ ხელვაჩაურში მომხდარ ფაქტზე სოცსააგენტოში…

გუ­შინ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ხელ­ვა­ჩა­უ­რის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ თხილ­ნარ­ში მცხოვ­რებ ქალს, ცხრა შვი­ლის დე­დას სო­ცი­ა­ლუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ა­გენ­ტომ შვი­ლე­ბი ჩა­მო­არ­თვა და მინ­დო­ბი­ლო­ბით აღ­ზრდა­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს. პო­ლი­ტი­კოს დი­მიტ­რი ლორ­თქი­ფა­ნი­ძის სტა­ტუსს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში უამ­რა­ვი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოყ­ვა:
“რო­გორც დღეს გახ­და ცნო­ბი­ლი, სო­ცი­ა­ლურ­მა მუ­შაკ­მა პო­ლი­ცი­ის დახ­მა­რე­ბით ფუტ­კა­რა­ძე­ე­ბის ოჯა­ხის 9 შვი­ლი ერ­თად წა­ას­ხა სახ­ლი­დან, იძუ­ლე­ბის წე­სით. 9 შვი­ლის დედა , მა­დო­ნა ფუტ­კა­რა­ძე სა­ზო­გა­დო­ე­ბას თა­ნად­გო­მის თხოვ­ნით მი­მარ­თავს ( ბავ­შვე­ბის წაყ­ვა­ნის მი­ზე­ზი, ოჯა­ხის შე­ჭირ­ვე­ბუ­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი ფონი!!) რა ხდე­ბა ქვე­ყა­ნა­ში, ლე­კი­ა­ნო­ბა და­ი­წყო?! ვინ­მემ შე­იძ­ლე­ბა სა­ჯა­რო გან­მარ­ტე­ბა გა­ა­კე­თოს აღ­ნიშ­ნულ­ზე?..” – წერ­და ლორ­თქი­ფა­ნი­ძე.

ფუტკარაძეების 9 შვილიანი ოჯახის ტრაგედიამ, რაც დღეს გახდა ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის, დიდი რეზონანსი გამოიწვია ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც! ძალიან ბევრი წარმომადგენელი გვწერს ემიგრაციიდან და ცდილობს საკუთარი პროტესტის ხმა შეუერთოს საყოველთაო საზოგადოებრივ აღშფოთებას, რაც გამოწვეულია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარში, ერთი ოჯახიდან, ერთდროულად 9 არასრულწლოვანი წევრის , – ბავშვების გაყვანით, სოციალური მუშაკების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე! მშობლების წინააღმდეგობის მიუხედავად, გადაწყვეტილება მაინც იქნა აღსრულებული იძულების წესით!!! ეს წუთია, პეტერბურგიდან დამიკავშირდა ჩვენი თანამემამულე, ბატონი ილია ძოწენიძე და მთხოვა, საჯაროდ განმეცხადებინა მისი ნება, რომ მას აქვს სურვილი, ყოველმხრივი კომპლექსური დახმარება აღმოუჩინოს ფუტკარაძეების მრავალშვილიან ოჯახს, რაც გამოიხატება, როგორც ფინანსურ დახმარებაში, ასევე სათანადო პირობების შექმნაში, რომ ეს ოჯახი დაკავდეს აგრარულ-სამეურნეო საქმიანობით, ბავშვებმა მიიღონ სათანადო განათლება, ოჯახი აღიჭურვოს სოფტექნიკით, მათ საკუთრებაში გადაეცეთ ფერმერული საქმიანობის განხორციელებისთვის საკმარისი მიწის დიდი ფართობი, უზრუნველყოფილ იყვნენ ჯანმრთელობის დაცვის პრემიალური პაკეტით და ყველა იმ სერვისით, რაც ამ ოჯახის განვითარებას და მდგრადობას შეუწყობს ხელს! ბატონი ილია ძოწენიძის თხოვნით ვასაჯაროებ მის საკონტაქტო ნომერს:+7(912) 425-27-22. ღმერთმა გვიმრავლოს ასეთი ქართველები!!! გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას უამ­რა­ვი ინ­ტერპრე­ტა­ცია მოჰ­ყვა. წერ­დნენ, რომ ოჯახს შვი­ლე­ბი მხო­ლოდ იმ მი­ზე­ზით წა­არ­თვეს, რომ ეზო­ში ჩეჩ­მა ედ­გათ. ასე­ვე წერ­დნენ იმა­საც, რომ სო­რო­სის გეგ­მა იყო, რომ ოჯა­ხე­ბი შვი­ლე­ბის გა­რე­შე უნდა დარ­ჩე­ნი­ლიყ­ვნენ. ზო­გის ფან­ტა­ზია უფრო შორს წა­ვი­და და ორ­გა­ნო­ე­ბით ვაჭ­რო­ბამ­დე მი­ვიდ­ნენ. რე­ა­ლო­ბა კი ცხა­დია სხვა­ნა­ი­რი აღ­მოჩ­ნდა.

AMBEBI.GE-ს თხილ­ნა­რის რწმუ­ნე­ბულ­მა თა­მაზ წუ­ლი­კი­ძემ მომ­ხდა­რის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია მი­ა­წო­და:
– კონ­კრე­ტუ­ლად ვერ გე­ტყვით რა მი­ზე­ზი იყო, მაგ­რამ ამ ოჯახს სო­ცი­ა­ლუ­რი სა­ა­გენ­ტო არა­ერ­თხელ და­ეხ­მა­რა. ძრო­ხა უყი­დეს, ეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ, გვერ­დში ედგნენ. მე რო­გორც სო­ცი­ა­ლურ­მა აგენ­ტმა, გად­მომ­ცა ინ­ფორ­მა­ცია, ოჯა­ხი ვერ აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­და სტან­დარ­ტებს და ამის გამო ბავ­შვე­ბი წა­არ­თვეს. 6-7 თვის წინ სო­ცი­ა­ლურ აგენტს შევ­ხვდი და მი­თხრა, რომ პრობ­ლე­მე­ბი იყო.
– ანუ ბავ­შე­ბი იყ­ვნენ ცუდ პი­რო­ბებ­ში?
– დიახ, ასე გა­მო­დის, რომ ბავ­შვე­ბი უყუ­რა­დღე­ბოდ და ცუდ პი­რო­ბებ­ში იყ­ვნენ.
– ალ­ბათ ოჯახს სო­ცი­ა­ლუ­რი შემ­წე­ო­ბაც ექ­ნე­ბო­და…
– დიახ, ძა­ლი­ან ბევ­რი დახ­მა­რე­ბა ჰქონ­დათ. სულ ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში იყ­ვნენ, სო­ცი­ა­ლუ­რი სა­ა­გენ­ტოს მხრი­დან და მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, დე­დის უყუ­რა­დღე­ბო­ბით თუ რა­ღაც, სო­ცი­ა­ლურ­მა სა­ა­გენ­ტომ გა­და­წყვი­ტა ჩა­მო­ერ­თვა ბავ­შვე­ბი. ოჯახს ვიც­ნობ, მი­სუ­ლიც ვარ, მაგ­რამ პი­რო­ბე­ბი არ აქვთ.
– თუ მთავ­რო­ბა ეხ­მა­რე­ბო­და, ხომ შე­ეძ­ლოთ პი­რო­ბე­ბის შექ­მნა?
– მა­გას ვერ გე­ტყვით, მცი­რე­წლო­ვან ბავ­შვს ხომ ყუ­რა­დღე­ბა სჭირ­დე­ბა, სკო­ლა­ში მიყ­ვა­ნა, მო­წეს­რი­გე­ბა, ამ სა­კი­თხებ­ზე ჰქონ­და სო­ცი­ა­ლურ აგენტს პრობ­ლე­მა.
სო­ცი­ა­ლუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს აჭა­რის რე­გი­ო­ნუ­ლი ცენ­ტრის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, ცი­სა­ნა ჩიკ­ვა­ი­ძე ჩვენ­თან სა­უ­ბარ­ში ოჯა­ხის შე­სა­ხებ სა­ინ­ტე­რე­სო ფაქ­ტებს გვიყ­ვე­ბა:
– ამ ოჯახ­თან ვმუ­შა­ობთ 2009 წლი­დან, ოჯა­ხი ჩარ­თუ­ლი იყო რე­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის კომ­პო­ნენ­ტში, სა­ხელ­მწი­ფო­დან ეძ­ლე­ო­დათ ყო­ველ­თვი­უ­რი დახ­მა­რე­ბა. გარ­და ამი­სა, ყო­ვე­ლი ბავ­შვის და­ბა­დე­ბა­ზე სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან ხდე­ბო­და კვე­ბი­თი ვა­უ­ჩე­რის გა­ცე­მა ერთ წლამ­დე. ყო­ვე­ლი­ვე ამის შემ­დეგ, რად­გან არ ჰქონ­დათ სტა­ბი­ლუ­რი თავ­შე­სა­ფა­რი ბა­თუ­მის მე­რი­ის მიერ ქა­ლა­ქის ცენ­ტრში გა­და­ე­ცათ 120 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ფარ­თი, 72 ათა­სი ლარი ჩა­ე­რი­ცხათ რე­მონ­ტის­თვის.
გარ­და ამი­სა, არა­ერ­თი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცია და­ეხ­მა­რა. ასე­თი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­აა “სა­ქარ­თვე­ლოს ბავ­შვე­ბი”, რო­მელ­თაც არა­ერ­თხელ მი­უ­ტა­ნეს ქვე­შა­გე­ბი. ვი­ძი­ებ­დით სხვა­დას­ხვა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს და “ნო­უთ­ბუ­ქიც” კი აჩუ­ქეს ბავ­შვს, სა­რე­ცხი მან­ქა­ნა და მა­ცი­ვა­რი. პე­რი­ო­დუ­ლად ხდე­ბო­და ამ ოჯა­ხის გაძ­ლი­ე­რე­ბა. რად­გან ვერ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლეს მა­ინც მო­თხოვ­ნე­ბი, ყვე­ლა­ნა­ი­რი კა­ნო­ნის დაც­ვით გა­მოყ­ვა­ნი­ლე­ბი იყ­ვნენ ეს ბავ­შვე­ბი.
– ბა­თუ­მის სახ­ლში არ ცხოვ­რობ­დნენ?
– ეს სახ­ლი გა­ყი­დეს და შე­ი­ძი­ნეს სოფ­ლად, რად­გან მრა­ვალ­შვი­ლი­ა­ნი დედა იყო იფიქ­რეს, რომ უკე­თე­სად იქ­ნე­ბოდ­ნენ თუ ბავ­შებს ექ­ნე­ბო­დათ სა­კუ­თა­რი ეზო. მე პი­რა­დად ამ ბი­ნის გა­ყიდ­ვის წი­ნა­აღ­მდე­გი ვი­ყა­ვი, მაგ­რამ ბა­თუ­მის მე­რი­ა­ში მი­თხრეს, რომ სა­ჩუ­ქა­რია და თა­ვად გან­კარ­გა­ვენ, ჩვენ უკვე ჩა­რე­ვის უფ­ლე­ბა არ გვქონ­და. შე­ი­ძი­ნეს კერ­ძო სახ­ლი სა­კუ­თა­რი ეზო­თი, მაგ­რამ მშობ­ლე­ბის უნარ-ჩვე­ვე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა იყო მი­ზე­ზი, უფრო მე­ტად დე­დის.
– გაყ­ვა­ნი­სას ბავ­შვე­ბის მხრი­დან ხომ არ იყო წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა.
– ჩემი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, არა­ვი­თა­რი წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა არ ყო­ფი­ლა, მინ­და, კი­დევ გი­თხრათ, რომ ყვე­ლა სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, სა­დაც მო­ნაც­ვლე­ობ­და ეს ოჯა­ხი, დი­რექ­ცი­აც საქ­მის კურ­სში იყო და არა­ერ­თი დახ­მა­რე­ბა გა­უ­წი­ეს ოჯახს. ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბა, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი, კვე­ბის პრო­დუქ­ტე­ბით, ყო­ველ­თვის გვერ­დით ვე­დე­ქით ოჯახს.
ბავ­შვე­ბის მი­მართ იყო უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფა. და­ნარ­ჩენ­ზე, მე­ტად აღარ დავ­კონ­კრეტ­დე­ბი. კი­დევ ერთხელ გე­ტყვით, რომ კა­ნო­ნის დაც­ვით მოხ­და ამ ბავ­შე­ბის გა­მოყ­ვა­ნა. სა­ხე­ზე იყო მშობ­ლე­ბის მხრი­დან ბავ­შვე­ბის უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფა – რაც ძა­ლა­დო­ბის ერთ-ერთი სა­ხეა. ბავ­შე­ბი იყ­ვნენ მო­უვ­ლე­ლე­ბი და მო­უ­წეს­რი­გებ­ლე­ბი, ყვე­ლა ის სა­ჭი­რო უნარჩვე­ვა და მზრუნ­ვე­ლო­ბა, ეს ბავ­შვე­ბი მოკ­ლე­ბუ­ლე­ბი იყ­ვნენ ყვე­ლა­ფერს.

დატოვეთ კომენტარი

მსგავსი სიახლეები

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.

Back to top button
Close
Close