საზოგადოება

” აბიტურიენტმა, რომელმაც კოვიდ-19-ით ინფიცირების გამო, გამოცდა ბოქსირებულ პალატაში ჩააბარა, 100%-იანი გრანტიი მიიღო…

ანა ონიანი, რომელმაც ინფიცირების გამო, გამოცდა ბოქსირებულ პალატაში ჩააბარა, კონსერვატორიაში 100-პროცენტიანი გრანტით ჩაირიცხა. გარ­და­ბან­ში მცხოვ­რე­ბი აბი­ტუ­რი­ენ­ტი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ბა­რე­ბის შე­დე­გად, კონ­სერ­ვა­ტო­რი­ა­ში 100-პრო­ცენ­ტი­ა­ნი გრან­ტით ჩა­ი­რი­ცხა.


 მას კო­რო­ნა­ვირუ­სი ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბის შემ­დეგ და­უ­დას­ტურ­და. უწყე­ბა­თა­შო­რი­სი სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, ის 2020 წლის ერ­თი­ან ეროვ­ნულ გა­მოც­დებს არ გა­მო­ე­თი­შა და დარ­ჩე­ნი­ლი საგ­ნის ჩა­ბა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცა.

დატოვეთ კომენტარი

მსგავსი სიახლეები

Back to top button
Close
Close