სიახლეები

ეს ხდება დღეს თბილისში! – პა­ცი­ენ­ტე­ბი წვა­ნან და რიგს ელო­დე­ბი­ან, რო­დის გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბა მათ­თვის ად­გი­ლი!

ფო­ტო­ზე, რო­მე­ლიც სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცელ­და, სას­წრა­ფო­ე­ბის რი­გია აღ­ბეჭ­დი­ლი. სუ­რა­თი გა­და­ღე­ბუ­ლია გუ­რა­მიშ­ვი­ლის გამ­ზირ­ზე, სას­ტუმ­რო “შა­ი­ნის“ მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. ამ სას­წრა­ფო­ებ­ში სწო­რედ კო­ვი­დინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბი წვა­ნან, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­ანთ რიგს ელო­დე­ბი­ან, რო­დის გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბა მათ­თვის ად­გი­ლი.


“ასეთი ამბავი უკვე ხში­რია, რო­დე­საც სას­წრა­ფო დახ­მა­რე­ბის რამ­დე­ნი­მე მან­ქა­ნა, 10-12 ერ­თდრო­უ­ლად მო­დის და პა­ცი­ენ­ტე­ბი მოჰ­ყავს. ჩვენ­თან პა­რა­ლე­ლუ­რად ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს ცხე­ლე­ბის ცენ­ტრი. ად­გილ­ზე მუ­შა­ო­ბენ ექი­მე­ბი და სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლი, რომ­ლე­ბიც ატა­რე­ბენ ტეს­ტი­რე­ბას. და­დას­ტუ­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში თუ გვაქვს ად­გი­ლი, ჩვენ­თან სას­ტუმ­როს ნო­მერ­ში გა­და­ყავთ, თუ არა­და, ხდე­ბა პა­ცი­ენ­ტის­თვის ად­გი­ლის მო­ე­ძებ­ნა ან სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­დაყ­ვა­ნა. რიგი ფო­ტო­ზე, რის გა­მოც, ამ­ხე­ლა ამ­ბა­ვი ატყდა, ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნაა უკვე.
37 ოთა­ხი გვაქვს გა­მო­ყო­ფი­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბის­თვის. გა­დატ­ვირ­თუ­ლად წა­ვი­და ეს დღე­ე­ბი, თით­ქმის ყო­ველ­დღე მო­ყავ­დათ პა­ცი­ენ­ტე­ბი.
ნეტა ხვალ გა­თენ­დეს ისე­თი დილა, რომ სას­ტუმ­რო­ში ტუ­რის­ტი შე­მო­ვი­დეს. ყვე­ლა მინ­და, რომ ჯან­მრთე­ლად ვი­ყოთ. ჩვენ სას­ტუმ­რო ვართ და არა კლი­ნი­კა, გვინ­და ჩვე­ნი საქ­მე ვა­კე­თოთ”, – განუცხადა “ამბებს”  “შა­ი­ნის“ დი­რექ­ტორმა რა­მაზ ბი­ჭი­აშ­ვილმა.

დატოვეთ კომენტარი

მსგავსი სიახლეები

Back to top button
Close
Close