საზოგადოება

”თანამდებობას ვტოვებ, რადგან…” – პრემიერმა თანამდებობა დატოვა. რატომ გადადგა სინამდვილეში გიორგი გახარია?

პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი გი­ორ­გი გა­ხა­რია თა­ნამ­დე­ბო­ბას ტო­ვებს. ამის შე­სა­ხებ გა­ხა­რი­ამ გან­ცხა­დე­ბა რამ­დე­ნი­მე წუ­თის წინ გა­ა­კე­თა.
რო­გორც გა­ხა­რი­ამ გან­მარ­ტა, მას გა­უ­მარ­თლებ­ლად მი­აჩ­ნია ნიკა მე­ლი­ას და­პა­ტიმ­რე­ბა იმ პი­რო­ბებ­ში, რო­დე­საც არ­სე­ბობს პო­ლი­ტი­კუ­რი ეს­კა­ლა­ცი­ის საფრ­თხე.


გა­ხა­რი­ას თქმით, გა­დად­გო­მის მი­ზე­ზია ის, რომ აღ­ნიშ­ნულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გუნდთან შე­თან­ხმე­ბას ვერ მი­აღ­წია. “იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ სამ­წუ­ხა­როდ, ვერ მი­ვაღ­წიე ერ­თობ­ლივ აზრს ჩემს გუნდთან ერ­თად ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით, მი­ვი­ღე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გა­დავ­დგე და­კა­ვე­ბუ­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან. მინ­და მჯე­რო­დეს, რომ ეს ნა­ბი­ჯი ხელს შე­უ­წყობს ჩვე­ნი ქვეყ­ნის პო­ლი­ტი­კურ სივ­რცე­ში პო­ლა­რი­ზა­ცი­ის შემ­ცი­რე­ბას, რა­მე­თუ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რომ პო­ლა­რი­ზა­ცია და და­პი­რის­პი­რე­ბა ჩვენს შო­რის ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მო­მავ­ლის ყვე­ლა­ზე დიდი რის­კია”,-აღ­ნიშ­ნა გა­ხა­რი­ამ.

დატოვეთ კომენტარი

მსგავსი სიახლეები

Back to top button
Close
Close