ახალი ამბები

მივიღე გადაწყვეტილება ძალიან მძიმე ჩემთვის… რადგან საქართელოს ევროპულ მომავალს საფრთხე ემუქრება გადავწყვიტე გვარამიას და სააკაშვილის…”

მივიღე გადაწყვეტილება ძალიან მძიმე ჩემთვის… რადგან საქართელოს ევროპულ მომავალს საფრთხე ემუქრება გადავწყვიტე გვარამიას და სააკაშვილის…”პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი აცხა­დებს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­პუ­ლი მო­მა­ვა­ლი არ უნდა გა­დაჰ­ყვეს არც სა­ა­კაშ­ვილს, არც ნიკა გვა­რა­მი­ას და არც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს. ამის შე­სა­ხებ პრე­ზი­დენ­ტმა “იმე­დის” ეთერ­ში, ბრი­უ­სე­ლი­დან ჩარ­თვი­სას გა­ნა­ცხა­და.
“ჩა­მო­ვე­დი ბრი­უ­სელ­ში იმის­თვის, რომ ბოლო ძა­ლის­ხმე­ვა არ და­მე­შუ­რე­ბი­ნა ევ­რო­კავ­ში­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან ჩვე­ნი კან­დი­და­ტუ­რის მხარ­და­სა­ჭე­რად, სამ­წუ­ხა­როდ, ისე­თი რე­ზო­ლუ­ცია იქნა მი­ღე­ბუ­ლი და კი­დევ უფრო სამ­წუ­ხა­როდ, ამ რე­ზო­ლუ­ცი­ას მოჰ­ყვა ისე­თი კო­მენ­ტა­რე­ბი სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო გუნ­დი­დან, რომ­ლე­ბიც მე არ მაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, ეფექ­ტუ­რად და­ვიც­ვა ჩვე­ნი კან­დი­და­ტუ­რა დღეს.რად­გა­ნაც მი­თხრეს, რომ თურ­მე მთავ­რო­ბამ უკვე ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­კე­თა ჩვე­ნი კან­დი­და­ტუ­რის მხარ­და­სა­ჭე­რად და აღარ იყო სა­ჭი­რო ზედ­მე­ტი აქ­ტი­უ­რო­ბა, მე თვი­თო­ნაც ჩავ­თვა­ლე, რომ ეს არ არის ის საქ­მე, სა­დაც მე შე­მიძ­ლია გა­და­ვარ­ჩი­ნო მარ­ტო მთლი­ა­ნად მთავ­რო­ბის უმოქ­მე­დო­ბა. ვთვლი, რომ ვარ პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი კონ­სტი­ტუ­ცი­ის წი­ნა­შე, რა­მე­თუ კონ­სტი­ტუ­ცი­ის 78-ე მუხ­ლი მა­ვალ­დე­ბუ­ლებს, რომ ყვე­ლა­ფე­რი გა­ვა­კე­თო რაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია, იმის­თვის, რომ წინ წავ­წი­ოთ ეს პრო­ცე­სი.მე არ მჯე­რა, რომ რამე სხვა მო­მა­ვა­ლი არ­სე­ბობ­დეს სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის, თუ არა ევ­რო­პუ­ლი მო­მა­ვა­ლი. მე არ მი­მაჩ­ნია, რომ ვინ­მეს უნდა გა­დავ­ყვეთ ამ პრო­ცე­სის წინ წას­ვლა­ში – არც სა­ა­კაშ­ვილს არც გვა­რა­მი­ას და არც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს. არა­ვინ არ არის იმის ფასი, რომ ჩვე­ნი ბავ­შვე­ბის მო­მა­ვა­ლი არ და­ვიც­ვათ. ამის­თვის ვბრუნ­დე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში და იქ და­ვი­ცავ ამ მო­მა­ვალს.

მსგავსი სტატიები

Back to top button