ახალი ამბები

“ინგა გრიგოლია, მკვლელი ხარ! და თუ შენნაირი ნაგავი არ მოშორდა მედიას, კიდევ მეტი იქნება მსხვერპლი!” – ბაკურ სვანიძე

ურნალისტი ბაკურ სვანიძე, სოციალურ ქსელში, კოლეგას ინგა გრიგოლიას მიმართავს:
“ინგა გ რ ი გ ო ლ ი ა! რომ მოგისხამს ჭ ი რ ი ს უ ფ ლ ი ს
მანტია და მოთქვამ გ უ ლ ი ს ა მ რ ე ვ ა დ –

“ჩვენ ამას არ გავაშუქებთ” და ა.შ. ვიცი, რომ არ გააშუქებთ! ზუსტად
ვიცი! იმიტომ რომ შენ პირადად ხარ მ კ ვ ლ ე ლ ი!
და თუ შენნაირი თავში ავარდნილი, ყველაფერზე
წამსვლელი ნ ა გ ა ვ ი არ მოშორდა მ ე დ ი ა ს, კიდევ
მეტი იქნება მ ს ხ ვ ე რ პ ლ ი! ჰო! შენ ხარ პირადად
მკვლელი ინგა გრიგოლია და დამიჯექი ნებისმიერ
ეთერში და ადგილზე – ჩ ა მ ო გ ი ყ ა ლ ი ბ ე ბ რატომაც!
მარა მეტი არაა ჩემი მტერი შენ ეგ გ ა ბ ე დ ო…”, – წერს სვანიძე ფეისბუქზე.

ასევე გირჩევთ

Back to top button