ტრაგიკულად დაღუპული მომღერლის ნიკა გაგნიძის შვილს საზოგადოების დახმარება სჭირდება – „ყოველი დღე გადამწყვეტია” – geonewest.com
საზოგადოება

ტრაგიკულად დაღუპული მომღერლის ნიკა გაგნიძის შვილს საზოგადოების დახმარება სჭირდება – „ყოველი დღე გადამწყვეტია”

პა­ტა­რა ნუცა გაგ­ნი­ძეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახ­მა­რე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და ახ­ლობ­ლე­ბი ავ­რცე­ლე­ბენ. ნუცა, რო­მელ­საც უმ­ძი­მე­სი დი­აგ­ნო­ზი და­უს­ვეს, ან­სამ­ბლ „ძი­რი­ა­ნის” გარ­დაც­ვლი­ლი წევ­რის ნიკა გაგ­ნი­ძის შვი­ლია.

„მე­გობ­რე­ბო, ახლა რო­გორც არას­დროს ისე გვჭირ­დე­ბა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა და თი­თო­ე­უ­ლი თქვენ­გა­ნის გვერ­დში დგო­მა. ონის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში, პა­ტა­რა ნუცა გაგ­ნი­ძეს, რო­მე­ლიც ან­სამ­ბლ „ძი­რი­ა­ნის” გარ­დაც­ვლი­ლი წევ­რის, ნიკა გაგ­ნი­ძის შვი­ლია, უმ­ძი­მე­სი დი­აგ­ნო­ზი და­უს­ვეს.

„პა­ცი­ენ­ტის ზო­გა­დი მდგო­მა­რე­ო­ბა მძი­მე, სიმ­ძი­მე გა­მოწ­ვე­უ­ლია თირკმლის პო­ლი­ცის­ტუ­რი და­ა­ვა­დე­ბი­თა და ღვიძ­ლის პო­ლი­ცის­ტი­ზით.და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია მე­ო­თხე ტი­პის თირკმლის პო­ლი­ცის­ტუ­რი და­ა­ვა­დე­ბა ღვიძ­ლის პო­ლი­ცის­ტუ­რი და­ა­ვა­დე­ბით”. ყო­ვე­ლი დღე გა­დამ­წყვე­ტია, პა­ტა­რა ნუ­ცას სას­წრა­ფოდ ესა­ჭი­რო­ე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ მკურ­ნა­ლო­ბა და ოპე­რა­ცია.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ან­სამ­ბლის „ძი­რი­ა­ნის” წევ­რე­ბი ძმე­ბი ნიკა და თორ­ნი­კე გაგ­ნი­ძე­ე­ბი 2022 წელს გა­ირ­და­იც­ვალ­ნენ ტრა­გი­კუ­ლი შემ­თხვე­ვის შე­დე­გად. ნიკა გაგ­ნი­ძეს დარ­ჩა 2 მცი­რე­წლო­ვა­ნი შვი­ლი, ნუცა და ან­დრეა. ვი­ნა­ი­დან ოპე­რა­ცია არ კეთ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ამი­ტომ სა­ჭი­როა ბავ­შვის სა­ზღვარ­გა­რეთ სას­წრა­ფოდ გა­დაყ­ვა­ნა. სა­მე­დი­ცი­ნო ხარ­ჯე­ბი ფი­ნან­სუ­რად დიდ რე­სურსს მო­ი­თხოვს, ოჯახს კი ამის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ აქვს. ჩვენ ერ­თად შევ­ძლებთ შევ­ცვა­ლოთ ნუ­ცას მო­მა­ვა­ლი, ამა­ში კი თი­თო­ე­უ­ლი თქვენ­გა­ნის გა­ღე­ბუ­ლი მცი­რე­დი თან­ხაც და­ეხ­მა­რე­ბა პა­ტა­რა ნუ­ცას” – წე­რენ ოჯა­ხის ახ­ლობ­ლე­ბი.

დახ­მა­რე­ბის მსურ­ვე­ლებს თან­ხის ჩა­რი­ცხვა შე­უძ­ლი­ათ ან­გა­რი­შებ­ზე:

სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი: GE36BG0000000469369000

ლი­ბერ­თი ბან­კი: GE19LB0711189587982000

მიმ­ღე­ბი სა­ლო­მე ქო­ჩ­ლა­ძე
წყარო: ntv. com .ge

Back to top button