აი რატომ გვესიზმრებიან გარდაცვლილი ახლობლები-ეს უნდა იცოდეთ! – geonewest.com
საინტერესო

აი რატომ გვესიზმრებიან გარდაცვლილი ახლობლები-ეს უნდა იცოდეთ!

სიზმარი არის ძილის მდგომარეობაში სრულიად უნებლიე აღმოცენება და მიმდინარეობა ფსიქიკური შინაარსებისა. ზოგჯერ სიზმარს პირველ ბიძგს აძლევს ან მის შინაასში ჩაერთვის რეალური გამღიზიანებლით გამოწვეული შეგრძნებები. სიზმარში ფანტაზია იმას წარმოგვიდგენს, რის მიმართაც განწყობილი ვართ, შეიძლება პირიქით მოხდეს, დაგვესიზმროს ის, რაც გვაწუხებს, გვაღელვებს, რის რიდი და შიშიც გვაქვს. სიზმრის ფიზიოლოგიური საფუძველია ძილის გამო შეკავებულ მდგომარეობაში მყოფი ტვინის ქერქის ცალკეული არეების გამოსვლა შეკავებული მდგომარეობიდან („განმუხრუჭება“), რაც ზოგჯერ წარმოდგენათა ფრაგმენტულ ქაოსურ მსვლელობასაც იწვევს. თუმცა საინტერესოა რატომ გვესიზმრებიან გარდაცვლილი ახლობლები და რას აღნიშნავს ეს ფაქტი?

მისტიკა ამტკიცებს, რომ ჩვენი ქვეცნობიერი მჭიდროდაა დაკავშირებული სხვა სამყაროსთან, რომელში გამოღვიძებაც შეუძლებელია. სწორედ ამ მიზეზის გამო ჩვენს წინაპრებსაც სჯეროდათ, რომ სიზმრად ნანახი მკვდრები არ უნდა დაეიგნორირებინათ. გარდაცვლილი ადამიანი სიზმრებში იმიტომ გვევლინება, რომ მოგვცეს გაფრთხილება, რჩევა ან მინიშნება, რომელიც გვაძლევს საშუალებას თავიდან ავიცილოდ მოსალოდნელი საფრთხე, შეცდომები და ა.შ.

ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ ჩვენი გარდაცვლილი ახლობლები ჩვენი გულის ტკივილია, რის გამოც ამაოდ არ ჩაივლის ხოლმე მათი დაკარგვის საშინელი ფაქტი და ჩვენში იწვევს გრძნობების დარღვევას.

სიზმრის თანამედროვე მკვლევარები ძალიან ბევრ ნიუანსს არ მიუთითებენ, მაგალითად სიზმარი არ ითვალისწინებს როგორ გამოიყურებოდა გარდაცვლილი თქვენი ახლობელი, ნამდვილად იწვა თუ არა ის სასახლეში და სიზმარში სულაც არ გეგონათ ზოგჯერ, რომ ის აღარ არის. საინტერესოა რა ინტერპრეტაცია გააჩნია სიზმრად ნანახ გარდაცვლილ ახლობლებს წარმართების, ინგლისელებისა და ქრისტიანების აზრით.

სიზმრების ინტერპრეტაცია გარდაცვლილ ახლობლებზე

თუ სიზმრად ნახეთ თქვენი გარდაცვლილი ახლობელი, ნაცნობი თუ ოჯახის წევრი, რომლის მოსმენა ან მასთან საუბარი მოგიწიათ, ეს მიუთითებს იმას, რომ ახლო მომავალში გელით ცვლილებები. თუმცა ქრისტიანებს მიაჩნიათ, რომ როდესაც გარდაცვლილი ესიზმრებათ, ე.ი. მისმა სულმა ვერ ჰპოვა ცაში სასუფეველი და მიმართავენ შესაბამის რიტუალებს სულის სიმშვიდის დასამკვიდრებლად.

წარმართებს მიაჩნიათ, რომ თუ კი გარდაცვლილი ესიზმრათ, უპირობოდ უნდა შეასრულონ ყველა მათი მოთხოვნა, რათა ღმერთები არ გაუწყრნენ. თუ კი ის ესიზმრათ როგორც ცოცხალი, რომელიც თითქოს არც კი გარდაცვლილა, ეს იმის ნიშანია, რომ იპოვიან იმას, რაც ახლო წარსულში დაკარგეს (ფული, ნივთები და ადგილიც კი საზოგადოებაში).

ინგლისელი წარმართები კი სიზმრად გარდაცვლილის ნახვას შიფრავენ, როგორც საუკეთესო მოვლენას ოჯახში, რაც ქორწილით ან ბავშვის დაბადებით გვირგვინდება. თუ ქორწინების პირას მდგომს დაესიზმრა გარდაცვლილი ახლობელი, ეს მიუთითებს, რომ გაფრთხილებაა ამ კავშირთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება უბედური და არ უნდა შედგეს. განსაკუთრებით საყურადღებოა თუ ძალიან ახლობელი ადამიანი ესიზმრებათ.

Back to top button