ეს ლოცვა აღდგომის ღამეს აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ – geonewest.com
საკითხავი

ეს ლოცვა აღდგომის ღამეს აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ

აღდგომის ღამეს, სანთელი დაანთეთ და ეს ლოცვა წარმოთქვით:

“ანგელოზი ღაღადებს, მიმადლებულო წმიდაო ქალწულო, გიხაროდენ და კუალად გიხაროდენ. ძეჲ შენი აღსდგა მესამესა დღესა საფლავით და მკუდარნი აღადგინა, ერნო, გიხაროდენ. განათლდი, განათლდი, ახალო იერუსალიმ, დღეს დიდებაჲ უფლისა შენზედა გამობრწყინდა, განსცხრებოდე და იხარებდ სიონ, და აწ შენცა იშუებდი, ღმრთის-მშობელო, აღდგომასა ძისა შენისასა”

„ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით, სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი, და საფლავების შინათა ცხოვრების მიმნიჭებელი”.

Back to top button