ახალი ამბები

მეწყერმა დედას მეოთხე კლასის მოსწავლე გასტაცა, ღმერთო, გვიშველე, გურიაში საშინელება ხდება…

სტი­ქი­ის შემ­დეგ გუ­რი­ა­ში, სხვა­დას­ხვა სო­ფელ­ში, 3 პირს, მათ შო­რის 2 არას­რულ­წლო­ვანს ეძე­ბენ. ინ­ფორ­მა­ცი­ას ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ავ­რცე­ლებს.

«ტვ პირ­ვე­ლის» ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სო­ფელ ჯი­ხან­ჯურ­ში ამ დრომ­დე ეძე­ბენ არას­რულ­წლო­ვანს, რო­მე­ლიც მე­წყერ­მა ჩა­ი­ტა­ნა. მა­თი­ვე ცნო­ბით, სო­ფელ ჯუ­მათ­ში მე­ო­თხე კლა­სის მოს­წავ­ლე გას­ტა­ცა მე­წყერ­მა სა­კუ­თარ დე­დას.

ძლი­ე­რი ნა­ლე­ქის შე­დე­გად გუ­რი­ა­ში დატ­ბო­რი­ლია სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლე­ბი, სა­ვე­ლე სა­ბარ­გუ­ლე­ბი, მო­ტე­ხი­ლია ხე­ე­ბი, ჩა­მოშ­ლი­ლია მი­წის მა­სე­ბი, გარე სამ­ყა­როს მო­წყვე­ტი­ლია გუ­რი­ის რე­გი­ო­ნის რამ­დე­ნი­მე სო­ფე­ლი.

«ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მარ­თვის ცენ­ტრ 112-დან, სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხურ­ში 100-ზე მეტი შე­ტყო­ბი­ნე­ბაა შე­მო­სუ­ლი გუ­რი­ის და აჭა­რის რე­გი­ო­ნე­ბი­დან.

ძლი­ე­რი ნა­ლე­ქის შე­დე­გად დატ­ბო­რი­ლია სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლე­ბი, სა­ვე­ლე სა­ბარ­გუ­ლე­ბი, მო­ტე­ხი­ლია ხე­ე­ბი, ჩა­მოშ­ლი­ლია მი­წის მა­სე­ბი, გარე სამ­ყა­როს მო­წყვე­ტი­ლია გუ­რი­ის რე­გი­ო­ნის რამ­დე­ნი­მე სო­ფე­ლი.

სტი­ქი­ის ად­გი­ლებ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლე­ბი არი­ან ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს შე­სა­ბა­მი­სი და­ნა­ყო­ფე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და კომ­პე­ტენ­ცი­ის ფარ­გლებ­ში ატა­რე­ბენ სა­ჭი­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბებს.

ამ ეტაპ­ზე გუ­რი­ა­ში, სხვა­დას­ხვა სო­ფელ­ში, 3 პი­რის, მათ შო­რის 2 არას­რულ­წლო­ვა­ნის მი­მართ მიმ­დი­ნა­რე­ობს ძებ­ნის ღო­ნის­ძი­ე­ბა.

სრუ­ლად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლია სა­ხან­ძრო-სა­მაშ­ვე­ლო ჯგუ­ფე­ბი, მიმ­დი­ნა­რე­ობს შე­სა­ბა­მი­სი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და ყვე­ლა შე­ტყო­ბი­ნე­ბა­ზე ეტა­პობ­რი­ვად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა რე­ა­გი­რე­ბა“,- ნათ­ქვა­მია შსს-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

მსგავსი სტატიები

Back to top button